Viziunea pentru Brașov

 este ca acesta să devină orașul cu cea mai ridicată calitate a vieții din România. Un oraș care îmbrățișează viitorul și nu unul care se agață de trecut. Un oraș în care poți să respiri aer curat, în care cei mai mulți oameni să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu mijloace de transport în comun moderne, în care ai un parc la 10 minute distanță, o adevărată Capitală Verde a Europei.

Am început acest plan în 2020 și îl continuăm, respectând principiile pe care le-am instituit în administrația publică locală: transparență, colaborare cu cetățenii, eficiență în cheltuirea banului public.

1.

Brașovul verde

Amenajăm parcuri și zone de recreere în toate cartierele Brașovului, în special cele dens populate sau care s-au dezvoltat fără suficiente spații verzi. Protejăm patrimoniul natural. Ne asigurăm că Brașovul se dezvoltă armonios, în acord cu statutul său de Capitală Verde.
Parc la Iepure

Parcuri și biodiversitate

Am finalizat Parcul La Iepure și am dat în folosință Parcul Urban Plaza, din cartierul Astra. Parcul La Iepure este cel mai mare parc amenajat în ultimii 15 ani în Brașov. Pe o suprafață de peste 16.000 mp, îmbină zona verde cu alei pietonale, foișoare, balansoare, locuri de joacă, echipamente de fitness, poligon de biciclete cu funcție educativă și trasee de pump track. Grație dotărilor complexe, a devenit deja un pol de atracție pentru toate vârstele!

Amenajăm alte noi parcuri:

 • Parcul IUS Lubrifin, cel mai mare parc din Brașov – am recepționat Studiul de fezabilitate, așteptăm aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local, pentru a demara exproprierile pentru cauze de utilitate publică;
 • Parcul Cetățuiei – a fost finalizat și recepționat studiul de fezabilitate, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în Consiliul Local. Suntem în procedură de achiziție pentru proiect tehnic și execuție;
 • Parc în Bartolomeu, pe Str. Lânii – am recepționat studiul de fezabilitate, au fost aprobați în Consiliul Local indicatorii tehnico-economici. Suntem în procedură de achiziție pentru proiect tehnic și execuție;
 • Parc în cartierul Avantgarden – studiul de fezabilitate este în faza de avizare, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici și exproprieri;
 • Parc în zona Tractorul – s-a emis certificatul de urbanism, suntem în faza elaborării temei de proiectare, urmează elaborarea studiului de fezabilitate.

Am dotat parcurile existente cu cișmele și toalete publice automatizate.

La propunerea cetățenilor, am amenajat în Parcul Tractorul o “grădină muzicală” și o pistă de alergare de tartan de 1 km lungime, iar în Parcul Somesul am reamenajat zona de relaxare și am amplasat o toaletă automatizată.

Reabilităm și accesibilizăm locurile de joacă – 3 locuri de joacă au fost reabilitate complet, s-au montat 5 leagăne pentru copii cu dizabilități și urmează 3 rotative.

Pentru a proteja pădurile din jurul Brașovului, prin înființarea Parcului Natural Brassovia, am finalizat documentația pentru primul pas: înființarea Ariei Naturale Protejate de Interes Local Brassovia, blocată până acum de majoritatea din Consiliul Local.

Am amenajat noi spații verzi și de recreere, în cartiere, unele dintre ele prin dezafectarea construcțiilor ilegale.

 • pe Str. Prunului 1 A – spațiu verde dotat cu parcare de biciclete, mese de șah, iluminat public, supraveghere video;
 • Str. Brazilor 66 – spațiu verde dotat cu loc de joacă pentru copii, alei pietonale, iluminat public;

Pentru anul 2024, am bugetat alte 8 proiecte de acupunctură urbană.

 • pe Str. Uranus, zona de petrecere a timpului liber este aproape finalizată;
 • în cartierul Dârste, la intersecția străzii Cireșului cu Calea București, amenajăm o zonă de recreere și sport – proiectul este în etapa de proiectare, lucrările urmează să înceapă în luna mai 2024;
 • pe Str. Mircea cel Bătrân, zona de petrecere a timpului liber este în faza de proiectare, iar lucrările vor începe în curând;
 • pe Str. Codrii Cosminului este în curs de amenajare o zonă de petrecere a timpului liber;
 • la Parcul Horea, Cloșca și Crișan au început deja lucrările de renovare și resistematizare:
 • în cartierul Stupini, la intersecția străzilor Bârsei și Izvorului, amenajăm un spațiu cu funcțiuni de agrement și sport.

Am elaborat și aprobat în 2021 Studiul de oportunitate pentru parcuri. Acesta identifică zonele cu deficit de spații verzi și terenurile pretabile pentru noi parcuri. Am elaborat Strategia de infrastructură verde definind politicile publice, regulamentele necesare, programele și proiectele pe care municipalitatea trebuie să le implementeze în următorii 20 de ani.

În noul Plan Urbanistic General, aflat în elaborare, impunem condiții stricte privind zonele verzi, în noile proiecte imobiliare.

2.

Brașovul curățeniei

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile, îmbunătățim și înverzim sistemul de gestionare a deșeurilor. Implementăm soluții pentru reducerea poluării și creșterea calității aerului. Producem energie verde și ne creștem de la an la an performanța energetică.
Brașov curat, cu grijă pentru mediu

Curățenie, reciclare, economie circulară

Am instalat primele 74 de ECOinsule pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Prin finanțare PNRR obținută deja, urmează să instalăm alte 368 de astfel de platforme, în toate cartierele Brașovului.

Am dotat toate școlile și grădinițele cu coșuri de colectare selectivă.

Cu ajutorul aparatelor PETrică am colectat aproape 8 milioane de ambalaje reciclabile și am creat obiceiuri sănătoase pentru mediu, Brașovul fiind în prezent campion național la reciclarea prin sistemul SGR.

Petrica

Pentru deșeurile voluminoase, construim două centre de colectare și reciclare, prin finanțare nerambursabilă.

Transformăm fostul depozit de deșeuri menajere în zonă de agrement – am finalizat proiectarea tehnică și suntem în faza de achiziție lucrări.

Am implementat, împreună cu WWF, sistemul de alertare Zero Plastic în Natură (prin aplicația MyBrasovCity).

Am inclus spălarea cu jet sub presiune și măturatul mecanizat al străzilor în noul contract de salubritate și deszăpezire.

Spalare strazi

Am contractat 28 toalete ecologice automatizate, dintre care primele 14 au fost deja instalate în punctele cele mai importante din oraș.

Toalete ecologice

Am branșat la rețeaua de canalizare toate casele din cartierul Schei și am curățat pârâul Graft.

Amenajăm 6 parcuri pentru animale de companie în următoarele zone din oraș: str. Venus, Parc Noua, str. Carpaților, str. Tudor Vladimirescu, bd. Gării și str. Armoniei. Am dotat parcurile din Brașov cu 100 dispensere cu pungi şi coş de gunoi (pentru aruncarea excrementelor canine).

Am adoptat în 2022 Regulamentul Piețelor Publice din Brașov, prin care am reușit eliminarea multor intermediari și favorizarea producătorilor, mai ales cei locali.

Coliban piete brasov

Am organizat “piețe volante” în cartierele unde nu există piețe agroalimentare, facilitând cumpărarea produselor direct de la producători.

Piete volante

Calitatea aerului

Am închis poluatori importanți: două stații de asfalt în Bartolomeu și Fabrica de var de pe strada Carierei.

Am demarat procedura de închidere a celor două gropi istorice de deșeuri (industriale și menajere), care nu mai sunt operate de peste 30 de ani. Conform studiilor din ultimul deceniu, acestea sunt inerte și se califică pentru închiderea prin procedură simplificată. Pentru că operatorul privat nu a inițiat această procedură, așa cum îl obliga noua autorizație emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, am deschis, cu doi ani în urmă, un proces în instanță împotriva acestuia. În paralel, am finalizat studiul de fezabilitate pentru închiderea depozitului de deșeuri, iar fondurile vor fi recuperate de la operator după proces. Termenul limită pentru închidere este de 18 luni.

Am plantat peste 2000 de arbori și am bugetat plantarea altor 2000, 20% dintre aceștia urmând să aibă înălțimea mai mare de 3 m.

Am amenajat o pădure urbană împreună cu asociația ProPark, în zona podului Fartec.

Am actualizat hărțile de zgomot ale orașului și am elaborat Planul de acțiune pentru zgomot 2023-2027.

Monitorizăm rapoartele generate de laboratorul mobil al Agenției pentru Protecția Mediului, pus în funcțiune în anul 2023, care confirmă poluarea aerului din cartierul Triaj. Am amplasat 34 de senzori noi pentru monitorizarea calității aerului, iar pentru anul 2024 am bugetat achiziționarea a doi senzori suplimentari și realizarea unor studii independente care să identifice cauzele principalilor poluanți ai aerului din Brașov (cu precădere a hidrogenului sulfurat – sau mirosul de “ouă clocite”) și a impactului acestor depășiri asupra sănătății și confortului locuitorilor.

Am actualizat Planul Integrat pentru Calitatea Aerului 2023-2027. Acesta include 22 de măsuri ce vor are avea un impact semnificativ asupra calității aerului din Brașov.

Eficiență energetică, adaptare la schimbări climatice

Parcul fotovoltaic din Stupini (finanțat prin PNRR), care va fi pus în funcțiune în toamna anului 2024, va furniza aproape tot necesarul de energie pentru consum public (iluminat stradal, școli, instiituții, instalația de zăpadă artificială din Poiana Brașov).

parc fotovoltaic brasov

Am extins, modernizat și eficientizat iluminatul public din Brașov și l-am transformat într-un sistem de iluminat public economic, inteligent și prietenos cu mediul.

iluminat public brasov

 • Am înlocuit peste 300 de corpuri de iluminat în cartierul Stupini, cu o finanțare de 1 Mil. lei (90% din valoarea proiectului);
 • Modernizăm întregul sistem de iluminat din oraș (înlocuim peste 10.000 lămpi vechi, cu aparate de iluminat cu tehnologie LED și sistem de telegestiune). Investiția de peste 26 Mil. lei (din care 6 Mil. lei fonduri nerambursabile) este în faza de achiziție lucrări.
 • Extindem rețeaua de iluminat public pe 38 de străzi sau tronsoane de străzi noi, majoritatea din cartierele Bartolomeu Nord şi Stupini. Investiția de peste 15 Mil. lei va fi suportată de bugetul local;
 • Extindem iluminatului public pe străzile sau tronsoanele de străzi noi care au intrat în domeniul public şi modernizăm iluminatului din curţile unităţilor de învăţământ – proiectul este în etapa de achiziție servicii de elaborare a studiului de fezabilitate;

Pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe, am obținut finanțări nerambursabile în valoare de peste 47 Mil. lei. În 2024, am aplicat pentru finanțări în valoare de încă 15 Mil. lei și avem documentații tehnice, în diferite faze, pentru eficientizarea energetică a 23 de blocuri, pentru care urmează să atragem alte finanțări nerambursabile.

Cu sprijinul Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile, am transformat Grădinița 34 în prosumator, prin amplasarea de panouri fotovoltaice.

Amplasăm panouri fotovoltaice pe 27 unități de învățământ (expertize tehnice finalizate), dintre care primele 10 sunt în faza obținerii avizelor tehnice de racordare.

fotovoltaiv Brasov

Încă din anul 2021, achiziționăm, pentru consumul public, energie 100% verde.

Am inclus soluții alternative de producere a energiei (panouri fotovoltaice, pompe de căldură, panouri solare) în toate proiectele de construire de noi unități de învățământ.

Am realizat studiile hidrologice de inundabilitate pentru cartierul Stupini – pârâul Ghimbășel și în prezent actualizăm Planul de intervenții la inundații și Planul de evacuare.

Brașovului, prin primar, este membru în boardul Energy Cities, rețeaua care reunește reprezentanți ai autorităților locale din mai multe sute de orașe și experți în tranziția energetică.

Am actualizat și aprobat Strategia locală de termoficare 2023-2033 și am demarat discuții cu parteneri externi pentru explorarea unor soluții alternative de termoficare, precum energia geotermala.

3.

Orașul pietonilor, al bicicliștilor și al traficului relaxat

Îmbunătățim, diversificăm și înverzim 100% transportul public. Amenajăm piste de biciclete, eliberăm trotuarele de mașini, extindem zonele pietonale și reducem traficul în Centrul istoric. Am crescut siguranța pietonilor. Construim parcări supraetajate în mai multe zone ale Brașovului. Modernizăm și transparentizăm politica de parcare. Prioritizăm transportul public în trafic, extindem și modernizăm infrastructura stradală și iluminatul public.

Transport verde Brasov

Transport public eficient

Ne îndreptăm spre atingerea obiectivului de a avea la Brașov transport public verde 100%. Am atras finanțare PNRR în valoare de peste 260 Mil. lei pentru încă 88 autobuze electrice și 7 microbuze care se vor adăuga celor 133 mijloace de transport în comun electrice și hibrid existente.

transport verde brasov

Am înființat linia 100, Gară – Poiana Brașov, pe perioada sezonului de schi. 

Am extins rețeaua de transport școlar, având în prezent 13 trasee dedicate elevilor din toate cartierele.

Am introdus biletul unic RATBv pentru Brașov și zona metropolitană, valabil 60 minute, și am modificat planul de tarifare, încurajând achiziționarea abonamentului lunar urban (80 lei) sau metropolitan (150 lei).

Am reconfigurat traseele RATBV pentru cartierele Șchei, Bartolomeu și Tractorul.
Optimizarea planului de transport al RATBv este în lucru – aceasta va cuprinde reconfigurări de trasee și adaptarea frecvenței mijloacelor de transport public la nevoile identificate.

Am finalizat și dat în folosință terminalul RATBv din Gara Brașov.

Terminal RATBV Gara

Construim Noul garaj pentru transport public. În suprafață de 30.000 mp, aceasta va avea 157 locuri de parcare pentru autobuze, dotate cu stații de încărcare și clădiri pentru mentenanța parcului auto, acoperite cu panouri fotovoltaice.

Amenajăm benzi dedicate transportului public și trotuarele adiacente acestora, proiectul fiind în etapa achiziției de lucrări.

Dezvoltăm rețeaua de stații de încărcare pentru autoturisme electrice și hibrid plug-in.

statii incarcare masini electrice brasov

După montarea a 10 stații în anul 2022, la finalul lunii mai vor deveni operaționale alte 15 stații de încărcare, finanțate prin Agenția Fondului de Mediu, care cresc la 39 numărul stațiilor existente. Se află în implementare, în diferite stadii, proiecte finanțate prin PNRR și Agenția Fondului de Mediu pentru alte 200 stații, în valoare de peste 20 Mil. lei, ceea ce se înscrie în obiectivul nostru de încurajare a mobilității cu impact redus asupra mediului.

Am adaptat sistemul de transport public pentru persoanele cu dizabilități.

Avansăm cu proiectul Trenului metropolitan. Am finalizat planul investițional, urmând să relansăm licitația pentru achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate. Proiectul face parte dintr-un demers strategic de diversificare a ofertei de transport public la nivel metropolitan.

Pietoni și bicicliști

Am elaborat primul Masterplan Velo din România – documentul strategic cu soluții pentru crearea unei rețele coerente, sigure și atrăgătoare de piste de biciclete, acoperind toate cartierele orașului. Acesta prevede și un sistem integrat de stații de bike-sharing, în principalele puncte de interes din oraș.

Dezvoltăm o rețea de peste 80 km piste de biciclete.
Am semnat contractul de execuție pentru amenajarea Traseului 1, care leagă cartierul Astra de puncte importante din oraș: Gară, Centrul civic și Centrul istoric. Traseul va avea o lungime de 6 km și 3 puncte de închiriere/parcare pentru biciclete.
Traseul 2 (Valea Cetății-Astra) este în etapa de achiziție execuție lucrări. În paralel, achiziționăm proiectarea tehnică și execuția pistelor de biciclete finanțate prin PNRR și lucrăm la studiile de fezabilitate pentru alte trasee.

Am finalizat primele trei parcări pentru biciclete și am bugetat alte trei pentru anul 2024.

Am redus accidentele grave și mortale aproape de zero și am crescut siguranța pietonilor prin amenajarea de treceri de pietoni inteligente și reducerea vitezei în Centrul Vechi la 30 km/h. Am iluminat toate trecerile de pietoni importante din oraș.

Am inițiat demersuri pentru restricționarea accesului auto în Centrul istoric al Brașovului și am elaborat  Regulamentul privind restricționarea accesului auto în Centrul istoric, pe perioada weekendurilor  (cu excepția riveranilor), care a fost respins de majoritatea din Consiliul Local.

Am început proiectarea tehnică pentru restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a Zonei Modarom.

Continuăm cu Modernizarea pietonalului din Răcădău, etapa a doua fiind în faza achiziției de lucrări.

Reabilităm pasajul pietonal Triaj – am finalizat expertiza tehnică și continuăm documentațiile tehnice.

Parcări

Parcarea supraetajată din Bartolomeu este în construcție. Aceasta va avea peste 700 locuri de parcare: 697 pentru autoturisme (dintre care 28 rezervate persoanelor cu dizabilități și 13 dotate cu stații de încărcare a autoturismelor electrice), 10 pentru motociclete, 12 pentru autocare microbuze și 54 pentru biciclete (amenajate la nivelul solului).

Amenajăm, în jurul clădirii Primăriei, o Parcarea automatizată destinată cetățenilor care interacționează cu instituția. Contractul de proiectare și execuție este în curs de semnare.

Construirea unei Parcări de 360 locuri la Prefectură, prin concesionarea către un investitor privat a lucrărilor și a exploatării a fost supusă aprobării Consiliului Local, dar a fost respinsă.

Amenajăm o parcare în Zona Iepure: am finalizat studiul de fezabilitate și continuăm documentațiile tehnice și achiziția de lucrări.

Elaborăm studiul de fezabilitate pentru construirea unei Parcări subterane în Centrul Civic.

Am început documentațiile de urbanism pentru proiecte de parcări supraetajate în zonele Dârste-Noua, Triaj și Calea Feldioarei.

Suntem în faza de testare a Platformei online pentru atribuirea prin licitație a parcărilor de reședință, care va simplifica și va transparentiza procedura.

Am elaborat Studiul de fundamentare pentru politica de parcare în Municipiului Brașov 2022-2030 – strategia care definește obiectivele, regulile și măsurile pentru gestionarea locurilor de parcare.

Străzi moderne

Punem în funcțiune Sistemului centralizat de monitorizare și control al traficului, proiectul care va prioritiza transportul public, simultan cu îmbunătățirea condițiilor de siguranță pentru pietoni și bicicliști. Acesta include un dispecerat de monitorizare și lucrări de infrastructură în peste 80 de intersecții (semaforizări, instalări de camere video și senzori video etc).

Modernizăm Calea Feldioarei, tronsonul cuprins între Ocolitoarea Brașov și strada Baciului (iluminat public, amenajare sens giratoriu și separatoare de sens) – am finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

Modernizăm Strada Narciselor: ruta alternativă pentru legătura dintre Brașov și Sânpetru (cofinanțată de Guvern) e în faza de proiectare tehnică.

Reconfigăm sensul giratoriu și strada de legătură a terminalului RAT din Bartolomeu – proiect aflat în faza de proiectare tehnică.

Lărgim și extindem Strada Institutului, artera care face legătura cu aeroportul și care în viitor va face legătura cu spitalele de pneumoftiziologie și infecțioase și cel regional. Aceasta  se va conecta cu Calea Făgărașului printr-un sens giratoriu suspendat. Proiectul, aflat în faza de proiectare tehnică, a obținut avizul Comisiei de circulație.

Elaborăm studiul de fezabilitate pentru construirea unui pasaj rutier în cartierul Tractorul, cu legături către str. I.C.Bratianu și B-dul Grivitei.

Reabilităm podurile peste Ghimbăsel (str. Fântânii, str. Institutului, str. Plugarilor) – am finalizat proiectarea tehnică și suntem în faza achiziției de lucrări.

Pregătim documentațiile pentru modernizarea străzilor din cartierele Tractorul, Noua, Bartolomeu Nord și Stupini (unele doar parțial modernizate, altele asfaltate dar fără trotuare și iluminat public, altele în proces de trecere în proprietatea Municipiului).

În perioada 2021-2023, am intervenit pe 364 de străzi (turnare de covor asfaltic – carosabil, parcări și trotuare -, înlocuiri de pavaj și lucrări conexe).

Asfaltare Brasov

Am semnat contractul pentru monitorizarea stării tehnice a tuturor străzilor din municipiu (cu o lungime totală de 518 km, măsurată la nivelul axului drumului) cu ajutorul unui sistem inovator de tip “inspector autonom”. Camerele video scanează străzile, capturează imaginile, le preliucrează și returnează rezultatele sub formă de hartă, cu coordonatele GPS ale neconformităților. Vom putea identifica astfel, în timp record, gropile, crăpăturile, denivelările, porțiunile unde a dispărut stratul de uzură de asfalt (ultimul strat), dar și starea bordurilor.

4.

Orașul istoric dezvoltat armonios

Autorizăm corect noile dezvoltări imobiliare. Ne recuperăm patrimoniul înstrăinat ilegal de fosta administrație. Cumpărăm terenuri și imobile pentru școli, grădinițe, servicii sociale și dezvoltare și expropriem terenuri pentru parcuri sau extinderea și modernizarea de străzi.
Program de refacere a fațadelor prin Fundația pentru monumente 1200x1200

Am finalizat reabilitarea Sediului Centrului Cultural Apollonia (fosta Bancă Săsească).

Centrul Apolonia

Am înființat Fundația Monumentelor Istorice care ajută proprietarii să realizeze documentațiile necesare reabilitării fațadelor, Primăria Brașov oferind o cofinanțare de maxim 50% din valoarea lucrărilor de intervenție asupra fațadei.

Co-finanțăm cu maxim 50% din valoarea lucrărilor de intervenție reabilitarea fațadelor clădirilor istorice, conform Ghidului de finanțare pentru reabilitarea fațadelor istorice. Au fost finalizate 7 clădiri (printre care și Muzeul de Artă), 8 sunt în lucru, o clădire urmează să intre în reparații iar alte 55 clădiri au deja proiectul tehnic întocmit și avizul Direcției Județene pentru Cultură.

Am recuperat Cetățuia Brașovului și am deschis pentru public zonele puse în siguranță. Urmează studiile preliminare de fundamentare pentru proiectul de consolidare, restaurare și refuncționalizare.

Cetatuia Brasovului

Am finalizat negocierile pentru achiziția fostului Han de la Pietrele lui Solomon, simbol al Brașovului. Așteptăm aprobarea achiziției în Consiliul Local (unde a fost până în prezent blocată), pentru a demara lucrările de reabilitare.

Am pus în siguranță și am conservat Poarta Schei, mutilată de reparațiile necorespunzătoare realizate în fosta administrație, urmând un proces complex de consolidare și restaurare.

Reabilităm Bastionul Postăvarilor – proiectul tehnic este în curs de elaborare.

Renovăm integral clădirea Operei Brașov: după expertiză, urmează să achiziționăm proiectul tehnic și execuția lucrărilor.

Onorăm memoria eroilor luptei anticomuniste: am construit un Monument în memoria eroului Liviu Corneliu Babeș și am început lucrările la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989 care se vor finaliza la sfârșitul acestui an.

Reabilităm o parte din Zidul Cetății, prin finanțare PNRR.

Am demarat proiectarea pentru Consolidarea turnurilor și bastioanelor.

Elaborăm studiul de fezabilitate pentru restaurarea Pieței Sfatului, conform proiectului declarat câștigător în urma concursului internațional de soluții ”Piața Sfatului – Brașov Central Square”.

Renovam monumentul Casa Tartler – am finalizat documentația de avizarea lucrărilor (DALI).

Am inventariat și evaluat starea troițelor, în vederea restaurării acestora. Pentru cele clasate ca monumente istorice, elaborăm în prezent documentațiile pentru autorizarea lucrărilor de restaurare.

Pentru Reconversia platformei Rulmentul, am contractat organizarea unui concurs internațional de soluții ce va stabili viziunea de dezvoltare urbană pe termen mediu și lung.

Am finalizat studiile de fezabilitate pentru modernizarea a trei piețe importante ale orașului: Piața Astra, Piața Star și Piața Dacia, în care nu s-au făcut investiții majore în ultimii 20 de ani. Acestea vor deveni piețe civilizate și moderne.

Am realizat deja exproprieri pentru cauze de utilitate publică pentru obiective importante în dezvoltarea orașului – extinderea și modernizarea str. Narciselor, construirea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase.

Am achiziționat platforma CET, pentru atragerea de parteneri strategici, aliniați cu viziunea de dezvoltare a Brașovului.

Am achiziționat imobile (construcții și terenuri), pentru construirea sau amenajarea de școli și grădinițe (Agrișelor 10, Lacea 39). Achiziționăm imobilul din str. Panselelor 23 pentru amenajarea unui Cămin pentru persoane vârstnice.

Am oprit proiecte imobiliare nocive și suntem în plin proces de actualizare a Planului Urbanistic General, având ca obiective dezvoltarea orașului pe principii corecte și eliminarea dezvoltării haotice încurajate de vechea administrație.

Elaborăm Planuri Urbanistice Zonale pentru fosta Platformă Roman, Zona Rulmentul și Centrul Civic Brașov, pentru a asigura dezvoltarea unitară și armonioasă a zonelor respective.

Am elaborat Regulamentul pentru construcții în pantă, care clarifică modul cum se construiește pe dealurile și versanții Brașovului. Regulamentul va reduce la minim impactul negativ al construcțiilor asupra cadrului natural, atât de prețios.

5.

Brașovul educat

Investind într-o educație de nivel european, investim în viitor. Construim noi creșe, grădinițe și școli. Pe cele existente le renovăm, extindem și modernizăm și le dotăm cu echipamente moderne, săli și terenuri de sport. Diversificăm oferta educțională, formând profesioniștii de mâine. Sprijinim și stimulăm toate formele de învățământ.
Noi creșe, grădinițe Brasov

Construim 5 creșe și 8 grădinițe noi

în cadrul celui mai amplu proiect de dezvoltare a infrastructurii ante și preșcolare din România.

Am finalizat două creșe noi, pe strada Apollo și în Tractorul – Coresi (str. Camil Petrescu).

Construim alte 3 creșe, prin Compania Națională de Investiții:

 • pe Ioan V. Socec, pe locul fostului depou de tramvaie (am obținut finanțare de 16,5 Mil. lei, am eliberat terenul, am obținut avizele și am predat amplasamentul);
 • în Avantgarden, pe Lebedei (am obținut avizele și le-am predat către Compania Națională de Investiții);
 • în Stupini, pe Fundaturii (am obținut avizele și le-am predat către Compania Națională de Investiții);

Am finalizat grădinița de pe str Ioan Popasu, zona Tractorul – Coresi.

gradinita Ioan Popasu

 

Am început lucrările la grădinița din cartierul Noua, str. Nucului, care va oferi condiții ultramoderne copiilor din cartier, inclusiv o salină. Noua clădire va fi prevăzută din construcție cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice și recuperatoare de căldură.

Construim alte 6 grădinițe:

 • pe Ioan V.Socec (suntem în faza elaborării proiectului tehnic, urmează demararea lucrărilor);
 • pe str. Pelicanului, cartierul Bartolomeu Avantgarden (am semnat contractul de proiectare și execuție);
 • pe str. Carpaților, cartierul Astra (achiziționăm servicii de proiectare și execuție);
 • pe Tudor Arghezi (am finalizat studiul de fezabilitate și am aprobat indicatorii tehnico-economici);
 • pe 1 Decembrie 1918 (suntem în faza obținerii autorizației de construire);
 • în cartierul Stupini (demarăm documentația de urbanism).

Facem investiții în grădinițele existente:

lucrări de consolidare, renovare, extindere,  eficientizare energetică și amenajări în vederea autorizării pentru securitate la incendiu.

Eficientizăm energetic 10 grădinițe:

 • la Grădinițele 22, 23 și 25 sunt lucrări în derulare;
 • la Grădinița Aprily Lajos suntem în faza elaborării proiectului tehnic;
 • la Grădinițele nr. 1, nr. 2, nr. 10, nr. 21A și nr. 34 suntem în faza de achiziție a proiectului tehnic;
 • la Grădinița nr. 5 elaborăm proiectul tehnic pentru lucrări de consolidare, extindere și eficientizare energetică.

Investim în consolidări, extinderi și mansardări:

 • la Grădinița 26 suntem în faza de achiziție lucrări de extindere;
 • la Grădinița nr. 5 elaborăm proiectul tehnic pentru lucrări de consolidare, extindere și eficientizare energetică;
 • la Grădinița nr. 7 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru mansardare și extindere;

Amenajăm grădinițe în vederea autorizării pentru securitate la incendiu:

 • la Grădinița nr. 29 s-a semnat contractul de lucrări;
 • la Grădinițele nr.3B, 8, nr. 9, nr. 15, nr. 18 și nr. 19 suntem în faza de achiziție servicii pentru elaborare expertize tehnice.

Investim în școli

Am finalizat extinderea Școlii gimnaziale 30 (corpul nou, dat în folosință la începutul anului școlar, cu jumătate de an înainte de termenul contractual. Este compus din 10 noi săli de clasă, laborator de informatică și o nouă bibliotecă.

Construim o școală nouă, cu sală de sport, în cartierul Stupini (43 de săli de clasă, 8 laboratoare, 3 cabinete medicale, sală şi terenuri de sport). Studiul de fezabilitate este aproape finalizat, iar pentru finanțare am aplicat pe programul PNRR “școli verzi”.

Investim în extinderi, mansardări și eficientizări energetice:

 • la Școala gimnazială 14, corp A lucrările de extindere sunt în derulare;
 • la Școala gimnazială nr. 12 suntem în faza de achiziție lucrări de extindere;
 • la Școala gimnazială 9, corp B suntem în faza de elaborare a proiectului tehnic de mansardare;
 • la Școala gimnazială nr. 1 suntem în faza de achizitie proiectare tehnică și lucrări de mansardare și eficientizare energetică.

La Școala gimnazială nr. 11, corp B, lucrările de reparații capitale se vor finaliza în luna iunie 2024, iar lucrările de protecție perimetrală sunt deja finalizate.

 

Amenajăm școli în vederea autorizării pentru securitate la incendiu:

 • la Școala gimnazială nr. 14, corp C și Școala gimnazială nr. 15 sunt aproape finalizate lucrările;
 • la Școala gimnazială nr. 5, corp C și Școala gimnazială nr. 31, corp C lucrările se află în derulare;
 • în luna iunie 2024, estimăm începerea lucrărilor la Școala gimnazială nr. 11 și, respectiv Școala gimnazială nr. 6;
 • am demarat procedurile de achiziție servicii elaborare expertize tehnice pentru alte 5 școli: 9, nr. 11, nr. 13, nr. 15, nr. 25;

Investim în licee și școli profesionale

Am finalizat lucrările de eficientizare energetică, reabilitare și modernizare ale Colegiului Tehnic Transilvania, corp A.

Am finalizat construirea căminului Școlii Profesionale Germane Kronstadt.

 

Reabilităm clădirile existente și extindem spațiile educaționale

 • la Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa s-au finalizat lucrările de asigurare protecţie perimetrală;
 • la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu sunt în derulare lucrările de reabilitare și modernizare;
 • la Colegiul Național Aprily Lajos, corp B s-a semnat contractul de lucrări de reabilitare;
 • la Liceul de arte plastice Hans Mattis – Teutsch sunt în derulare lucrările de extindere;
 • la Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță și
 • Colegiul Nicolae Titulescu suntem la faza de elaborare studiu de fezabilitate în vederea extinderii.

Creștem eficiența energetică a clădirilor

 • la Colegiul Tehnic de Transporturi, sală de sport și cămin lucrările sunt finalizate;
 • la Colegiului Național Andrei Saguna corp A, B este finalizată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • la Colegiului de Științe ale Naturii Emil Racoviță și
 • Colegiului Tehnic Remus Răduleț am aplicat pentru finanțare prin PNRR “școli verzi” și ne aflăm în etapa de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Amenajăm în vederea autorizării pentru securitate la incendiu

 • la Colegiul National Aprily Lajos, corpul A lucrările sunt finalizate;
 • la Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa lucrările sunt finalizate;
 • la Școala Profesională Germană Kronstadt, corp A și C avem lucrări în derulare;
 • la Colegiul Tehnic de Transporturi avem lucrări în derulare;
 • la Liceul Andrei Muresanu, corp A trebuie să înceapă lucrările;
 • la Colegiul Mircea Cristea, corp A, B, C, Atelier suntem în faza de achiziție lucrări.
 • la Seminarul Teologic Liceal Ortodox D. Staniloaie, Liceul cu program Sportiv , Liceul N. Titulescu, Colegiul St. ale Naturii E. Racoviță, Gr. Sc. Silvic Dr. N Rucareanu, Colegiul Tehnic Transilvania, corp B am demarat procedurile de achiziție servicii elaborare expertize tehnice în vederea autorizării pentru securitate la incendiu;

Construim, extindem și modernizăm sălile de sport ale unităților de învățământ

Am finalizat construirea Sălii de sport de la Școala gimnazială nr. 2. Vor începe curând lucrările pentru reconversia acesteia, care să asigure atât desfășurarea orelor de educație fizică pentru elevi, cât și a antrenamentelor pentru gimnaști, până la finalizarea unei noi săli de sport. În paralel, pentru buna organizare a activităților sportive ale elevilor școlii, în curtea școlii se va monta, în perioada imediat următoare, un Balon sportiv.

 

Planificăm construirea de noi săli de sport la

 • Școala gimnazială nr. 2
 • Școala gimnazială nr. 4 și
 • Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucareanu – pentru aceste trei proiecte am înaintat documentațiile și am solicitat includerea pe lista de sinteză, în vederea finanțării de către Compania Naţională de Investiţii.
 • Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță – este în elaborare studiul de fezabilitate)
 • noua Școală Verde đin cartierul Stupini – este aproape finalizat studiul de fezabilitate

Am finalizat reabilitarea sălii de sport de la Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu și continuăm investițiile în sălile existente de la:

 • Colegiul Tehnic Mircea Cristea – faza achiziției de lucrări de reabilitare;
 • Liceul Andrei Muresanu – sala Tiberiu Bondar – faza achiziției serviciilor de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de extindere;
 • Colegiul Tehnic Transilvania (str. Panselelor) unde vom reconstrui o nouă sală după demolarea vechii săli de sport (suntem în etapa achiziției de lucrări de demolare).

Diversificăm oferta educațională a Brașovului

Construim Campusul integrat pentru învățământ dual, pentru care am atras peste 123 Mil. lei finanțare nerambursabilă prin PNRR. În prezent, s-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.. În cadrul acestuia, tinerii vor avea posibilitatea să învețe o meserie din domeniile de pregătire mecatronică, automotive, IT, aeronautică, turism sau alimentație publică.

 

Am organizat, în parteneriat cu Camera de Comerț Elveția – România, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și Universitatea Transilvania, două ediții ale conferinței EDU Dual, având ca obiectiv dezvoltarea învățământului profesional dual în România.

Oferim burse gratuite Generația Tech, un program de formare în IT și competențe digitale care este deja la a treia ediție. Ca urmare a parteneriatului dintre Primăria Brașov și Digital Nation și Agenția Metropolitană Brașov, cu sprijinul partenerilor privați Kronsoft Development, Pentalog, Bepco, Bearing Point, Atos România, Siemens Industry Software, numărul de burse gratuite disponibile a ajuns, în acest an, la 1000.

 

Transformăm unul dintre fostele puncte termice, de pe str. Aluminiului 5 în centru educațional pentru tineri (proiect aflat în faza de proiectare tehnică). 

 

Sprijinim și stimulăm toate formele de învățământ.

Am dotat toate unitățile de învățământ din Brașov cu echipamente IT moderne: 942 table interactive, 732 videoproiectoare, 574 ecrane de proiectie și 1133 laptopuri.
În anul 2023 am obținut o finanțare PNRR de peste 63 Mil. lei cu care, în acest an, vom utila laboratoarele de informatică sau științe, sălile de clasă, cabinetele școlare și atelierele de practică din 64 de unități de învățământ cu: echipamente IT, mobilier și materiale didactice.

 

Am dotat toate unitățile de învățământ din Brașov cu echipamente și materiale sportive: mingi de fotbal, handbal, baschet, volei, rachete de tenis și badminton, saltele și echipamente de fitness.

 

Asigurăm fonduri pentru tot necesarul de consumabile sau reparații din școli și grădinițe:  “Fără fondul clasei”.

Oferim anual „Primul ghiozdan” (conținând mai multe produse, între care caiete, creioane, pensule și diferite rechizite) unui număr de aproximativ 2500 de elevi din clasa pregătitoare.
Am dublat bursele elevilor – una dintre primele decizii luate în calitate de primar.

În parteneriat cu World Wild Fund (WWF) România, selectăm furnizorii programului Cornul și laptele astfel încât să primeze calitatea produselor, nu doar prețul cel mai mic, iar aceste produse să fie ecologice și furnizate de producători locali.

 

În cadrul programului “Școală după școală” vom deconta de la bugetul local suma de 20 de lei/zi/elev, pentru şcolile care derulează programe „Şcoală după școală” în organizare proprie.

 

Fără lacăte pe curtea școlii este proiectul început la Brașov odată cu aprobarea, în anul 2021, a Regulamentului cadru de implementare și devenit apoi obligativitate la nivel național în anul 2023, prin modificarea Legii educației fizice și sportului. Astfel, încă din anul 2021, am creat cadrul necesar pentru ca elevii din Brașov să poată folosi terenurile de sport din curțile școlilor în afara programului educațional.

 

Pentru a asigura relocarea temporară a elevilor din școlile unde facem investiții, am făcut toate demersurile pentru închirierea unor spații adecvate, din piață. Demersul este în prezent blocat, așteptând reanalizarea de către Consiliul Local.

Pentru a oferi o “Masă de calitate pentru elevii brașoveni”, am elaborat un studiu specializat pentru a dezvolta un sistem de producție și operare prin care să oferim meniuri calde elevilor de școală și liceu din Brașov.

În prezent elaborăm un proiect pilot, analizând posibilitatea ca bucătăria amenajată la CATTIA, în prezent nefuncțională, să devină operațională și să furnizeze zilnic câte o masă caldă pentru toți elevii de la Școala Gimnazială nr. 14 (aleasă pentru eterogenitatea elevilor școlii și numărul acestora, apropiat de capacitatea de producție de la CATTIA (1.500 de porții) și distanța mică dintre spațiul de producție și școală.

Au fost propuse trei tipuri de meniuri, variate și echilibrate nutrițional. Analiza vizează și modul de susținere a unui astfel de program, opinia experților fiind că el trebuie să fie susținut parțial de municipalitate, parțial de părinți, în funcție de veniturile fiecărei familii.

6.

Brașovul cu grijă pentru toți

Avem două proiecte de spitale pregătite, așteptând finanțarea de la guvern. Construim, amenajăm și dotăm cămine, cantine, centre rezidențiale și locuințe sociale. Am extins ofertele de servicii medicale și de recuperare și de servicii sociale, răspunzând nevoilor comunității.
Brașovul susține familiile

Proiectele noilor spitale așteaptă doar finanțarea de la guvern

Noul spital de pneumoftiziologie si boli infecțioase al cărui contract de proiectare și execuție este în procedură de achiziție, s-a aflat pe locul 7 din 49 în 2022, când s-a aprobat cererea de finanțare a acestuia prin PNRR. După ce semnarea contractului a fost tergiversată de Ministerul Sănătății, în septembrie 2023, semnarea contractului prin PNRR a fost tăiată, fără a se asigura altă linie de finanțare.

spital pneumo brasov macheta

Spitalul Clinic Regional de Urgență Brașov – în anul 2021 a fost semnat un protocol între Ministerul Sănătății, Primăria Brașov și Consiliul Județean Brașov și s-a recepționat studiul de fezabilitate care a fost predat în anul 2022 Ministerul Sănătății. Actualmente proiectul este blocat în așteptarea unei decizii a Ministerului Sănătății privind finanțarea.

spital regional brasov macheta

Am înființat, în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, Direcția de Sănătate Publică și Asistență Medicală, care se poate ocupa de servicii din zona medicală.

Prin programul “Dinți sănătoș, zâmbet frumos”, oferim elevilor brașoveni servicii stomatologice de sigilare a molarului de 6 ani, în cabinetele stomatologice școlare.

Construim, amenajăm și dotăm cămine, cantine, centre rezidențiale și locuințe sociale

Am amenajat căminul pentru persoane fără adăpost din str. Panselelor (cu o capacitate de 80 de persoane) prin modernizarea, recompartimentarea şi reabilitarea fostului internat al Colegiului Tehnic Astra. Aici funcționează acum centrul de zi, adăpostul de noapte și centrul rezidențial, la standarde occidentale.

Am amenajat și deschis primul Centru rezidențial din Brașov dedicat victimelor violenței în familie (cu dormitoare separate, dotat cu bucătărie, sală de mese, cameră de joacă pentru copii și spațiu comun). Furnizăm gratuit adăpost victimelor violenței domestice până la 60 zile, cu posibilitate de prelungire în cazuri speciale, precum și servicii de terapie și consiliere pentru a le ajuta să depășească momentul.

Am dotat (cu finanțare PNRR) Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Sf Nicolae cu echipamentele necesare procedurilor de kinetoterapie, masaj și fizioterapie și pentru deschiderea unui centru de fizioterapie. Urmează să achiziționăm și un autoturism, pentru transportul beneficiarilor de la domiciliu la centrul de recuperare.

Transformăm fostul punct termic Dobrogea 58 în Centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate (faza licitației pentru atribuirea contractului de lucrări).

Reabilităm Cantina socială de pe str. Panselelor 23 (faza de obținere a autorizației de construire și elaborare a proiectului tehnic).

Construim un Centru pentru persoane cu dizabilităţi în cartierul Stupini, pe str. Bârsei (studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aprobați).

Transformăm vechile puncte termice de cartier:

 • centru centru de zi pentru persoane vârstnice în Răcădău, str. Vârful cu Dor
 • centru medico-social pentru categorii dezavantajate în Bartolomeu, str. Molnar Janos
 • centru comunitar- bibliotecă de cartier pe str. Octavian Goga (toate cele trei proiecte fiind în faza de proiectare tehnică).

Construim locuințe nZeb (cu performanță energetică foarte ridicată) pentru tineri – 60 unități locative noi pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate. Am obținut deja finanțare PNRR de peste 25 Mil. lei și suntem în faza de elaborare studiu de fezabilitate.

Construim noi locuințe sociale –  transformăm clădirea în care a funcționat fostul Cămin pentru persoane fără adăpost în locuințe sociale, individuale, ce vor putea fi închiriate pe termen mediu de persoanele fără posibilități.


Am extins și diversificat oferta de servicii sociale, răspunzând nevoilor comunității.

Oferim ajutor pentru creșă bunicilor și părinților brașoveni, în valoare de 735 lei/lună, pentru situațiile în care copiii sunt pe listele de așteptare la una dintre creșele din Brașov.

Am extins transportul RATBv gratuit și către pensionarii de peste 60 de ani, cu venit sub 3.500 lei.

Prin programul „Dar din suflet pentru seniori”, oferim tichete sociale seniorilor brașoveni în pragul sărbătorilor.

gratuitate seniori ratbv coliban

Am elaborat Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor, prin care acordăm sprijinin financiar lunar pentru plata chiriei, de maximum 1.400 de lei, persoanelor singure sau familiilor aflate în dificultate (tinerilor sub 35 de ani împliniți proveniți din sistemul de protecție, persoanelor singure, familiilor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cât și victimelor violenței domestice), pentru până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire până la 36 luni. Numărul de beneficiari a crescut de la 10 (2022), la 34 (2024).

Centrul Comunitar de la CATTIA „Braşov pentru Ucraina”, creat de Primăria Braşov împreună cu mai multe organizaţii neguvernamentale, a fost model de bune practici în gestionarea crizei refugiaţilor și a coagulat eforturile autorităților, ONG-urilor, firmelor și societății civile pentru ajutorarea și integrarea cetățenilor ucraineni care și-au părăsit casele din cauza războiului. În prezent, avem deschis Hub-ul educațional pentru integrarea copiilor ucraineni, finanțat de UNHCR (Înaltul comisariat pentru refugiați al ONU) și deschis alături de alte organizații.

7.

Brașovul administrat corect

Am atras fonduri europene record, am adus transparență în cheltuirea banilor brașovenilor, am oprit sinecurile și am inclus cetățenii în deciziile importante pentru dezvoltarea orașului. Administrație pentru oameni. Împreună pentru viitorul Brașovului.

Brașovul administrat cu grijă față de banul public

Am atras deja fonduri nerambursabile de peste 1,6 Miliarde de lei pentru proiectele Brașovului.

Am luat deciziile importante cu implicarea cetățenilor și în beneficiul acestora. În ultimii 3 ani și jumătate, prin site-ul Primăriei ( brasovcity.ro), am organizat peste 100 de consultări publice în care cetățenii au putut să-și exprime punctele de vedere legate de proiectele pentru orașul lor.

Desfășurăm a treia ediție a proiectului de Bugetare participativă: un demers democratic și transparent de deliberare și decizie pentru cheltuirea unei părți din buget, pe baza propunerilor de proiecte propuse de brașoveni.

Brasov

Acordăm anual finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale, sportive și pentru proiecte din domeniile: “Copii şi tineri”, „Mediu”, „Social”, „Educaţie” şi „Comunitate”.

Am transformat Brașovul într-un oraș efervescent cultural crescând considerabil sumele alocate proiectelor culturale finanțate (5 Mil.lei în 2022, 5.5 Mil.lei în 2023, 6 Mil. lei în 2024).

Am investit atât în sportul de masă, cât și în sportul de performanță (2,6 Mil. lei în 2023, respectiv 2 Mil.lei în 2024) și acordăm finanțări de 3 Mil.lei pentru proiectele finanțate prin Ghidul Unic.

În anul 2021 am lansat Platforma “Voluntariat Brașov”, în colaborare cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov cu scopul de a încuraja și promova voluntariatul la nivelul Zonei Metropolitane. Platforma reunește acum peste 191 de organizații și peste 12.000 utilizatori, iar de la înființare a facilitat implicarea voluntarilor în organizarea a peste 270 evenimente publice.

Pentru implicarea cetățenilor în procesul de urmărire a lucrărilor din oraș am lansat secțiunea “Fii inspectorul Primăriei” pe site-ul abc.brasovcity.ro prin care orice brașovean poate urmări lucrările de asfaltare, curățenie, iluminat public, întreținere a spațiilor verzi și poate sesiza nereguli și neconformități.

Am actualizat și diversificat aplicația mobilă MyBrasovCity, prin care cetățenii Brașovului interacționează cu primăria.

Încă din primele zile de mandat am acționat în direcția transparentizării activității instituției și am făcut publice contractele încheiate în Primăria Municipiului Brașov. Conform datelor publicate de Asociaţia Funky Citizens, partener de cercetare pentru ONG International Budget Partnership la realizarea anuală a studiului internaţional „Open Budget Survey 2021″ pentru România, la capitolul transparență, Primăria Brașov a fost în primele trei finaliste în anul 2022, s-a clasat locul I în anul 2023 și se află locul I (împreună cu alte două orașe) și în anul 2024.

Suntem în faza de testare a Platformei online pentru atribuirea prin licitație a parcărilor de reședință, care va simplifica și va transparentiza procedura.

8.

Brașovul prosper

Am crescut potențialul Brașovului de a atrage investitori și parteneri strategici și am pus Brașovul pe harta investițiilor europene. Continuăm să fim model de bună practică în dezvoltarea și diversificarea învățământului dual, alături de partenerii noștri din mediul privat.

Atragem investitori Brasov

Am crescut potențialul de investiții în Brașov prin achiziția fostei platforme CET. În suprafață de aproximativ 50 hectare, conectată la infrastructura rutieră și feroviară și la toate tipurile de utilități, aceasta ne permite atragerea de parteneri strategici, aliniați cu viziunea de dezvoltare a Brașovului. 

Am pus Brașovul pe harta investitorilor din Europa prin două participări la Expo Real, cel mai mare târg comercial pentru proprietăți și investiții din Europa. În 2022, în colaborare cu reprezentanți ai comunității de business din Brașov și cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă, am fost singurul oraș din România cu stand propriu. Am prezentat platforma investbrasov.org, dedicată companiilor care caută destinații pentru dezvoltarea sau relocarea de investiții. Am continuat cu participarea la ediția din 2023 a Expo Real. Am promovat în cadrul ambelor ediții oportunitățile pe care orașul nostru le oferă investitorilor: capitalul uman, fosta platformă CET pe care intenționăm să o transformăm în parc tehnologic, potențialul de dezvoltare al turismului, infrastructură modernă etc.

invest brasov

Ca urmare a parteneriatului dintre Primăria Brașov, Digital Nation și Agenția Metropolitană Brașov, cu sprijinul partenerilor privați Kronsoft Development, Pentalog, Bepco, Bearing Point, Atos România, Siemens Industry Software, oferim bursele gratuite Generația Tech, un program de formare în IT și competențe digitale care este deja la a treia ediție. Anul acesta, numărul de burse oferite a ajuns la 1000.

DIEHL Controls va deschide la Brașov o fabrică de producție sisteme electronice care va crea 200 noi locuri de muncă în anul 2024, număr estimat a crește până la 600 în anul 2027. Este primul investitor din CTPark Brașov, noul parc de afaceri de 40.000 mp. Brașovul a fost selectat în urma evaluării a 20 de orașe europene. Investitorul intenționează să sprijine și să dezvolte, în parteneriat, programul de învățământ dual al Universității Transilvania pentru formarea de profesioniști calificați, tehnicieni și ingineri.

Am fost primii din țară care au dezvoltat conceptul de învățământ dual. Campusul integrat pentru învățământ dual, unde tinerii să învețe o meserie din domeniile de pregătire mecatronică, automotive, IT, aeronautică, turism și alimentație publică are studiul de fezabilitate finalizat și va fi construit preponderent din fonduri europene nerambursabile (peste 123 Mil. de lei finanțare nerambursabilă prin PNRR).

Am înființat Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământ Dual din care fac parte autorități publice locale, operatori economici și unități de învățământ profesional și tehnic. Această structură partenerială va asigura atingerea obiectivelor noastre de adaptare a educației elevilor la nevoile de pe piața muncii și la cerințele mediului economic și va oferi o șansă reală la profesie, carieră, educație și dezvoltare personală a tinerilor care vor deține astfel competențe relevante pentru noile tendințe de pe piața forței de muncă.

9.

Brașovul atractiv și vibrant

Brașovul a renăscut pe plan turistic și cultural de la o destinație de tranzit, la o destinație care oferă experiențe diverse, punând în valoare patrimoniul istoric, posibilitățile de petrecere a timpului în natură și ale practicării sportului. Poiana Brașov rămâne cea mai importantă stațiune de schi din Romania și se transformă într-o stațiune pentru patru anotimpuri.
Brașovul vibrează!

Sania de vară de vară este în construcție. Instalația va fi amplasată în partea stângă a pârtiei Bradul și va avea unul dintre cele mai elaborate trasee din țară, cu o urcare de 550 m, 990 m de traseu de coborâre și 60 de sănii.

sanie de vara brasov

Am deschis Bikepark Postăvaru, cel mai mare bikepark din România. Acesta cuprinde 5 trasee complexe de MTB-Downhill, cu niveluri diferite de dificultate, mergând până la dificultate ridicată, pentru competiții naționale și internaționale. Fiecare traseu are mai multe segmente distincte.
În curând, va fi lansat un nou traseu de dificultate medie. 

Bike park postavaru

Pentru a facilita accesul bicicliștilor către traseele de downhill din Bikepark Postăvaru, am montat 53 de dispozitive pentru fixarea bicicletelor pe instalația de transport pe cablu de pe pârtia Ruia, unde bicicliștii vor avea tarife speciale la transportul pe cablu, similare celor din sezonul de schi.

Am crescut capacitatea de transport gratuit a bicicletelor spre Poiana Brașov până la 60 biciclete/ pe oră pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov.

RATBv remorca biciclete poiana brasov

Am finalizat lucrările la instalațiile de iluminat pentru pârtiile de schi Lupului inferior şi Drumul Albastru.

Am finalizat studiul de fezabilitate pentru Instalațiile de iluminat și nocturnă pentru pârtiile Drumul Rosu si Subteleferic.

Din iarna acestui an, în parteneriat cu Ana Teleferic, am început programul “Miercurea brașovenilor” care oferă, în fiecare miercuri, schiorilor și snowboarderilor brașoveni, o reducere de 50% din valoarea tarifului de transport pe cablu.

Brașovul a fost votat Destinația anului 2023 la categoria “Orașe care inspiră”, în cea mai importantă competiție pentru destinații turistice din România. În cadrul aceleiași competiții, în anul 2022 am obținut trofeul Destinatia Anului 2022 în România – Premiul Juriului la categoria City Break.

Organizația de management al destinației Brașov – alături de organizațiile patronale ale: hotelierilor din Poiana Brașov, hotelierilor din Brașov, baruri și restaurante, respectiv ale școlilor de schi, am obținut avizul de OMD de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Rolul acestei Asociații este dezvoltarea strategiei de turism și promovarea destinațiilor Brașov și Poiana Brașov.

În scopul îmbunătățirii și adaptării ofertei turistice la cerințele socio-economice actuale a fost creat un Hub de Inovare în Turism (hitbrasov.ro/prezentare/) ai cărui beneficiari direcți sunt antreprenorii din domeniul turismului și dezvoltatorii de soluții inovative, iar beneficiarii indirecți sunt turiștii și locuitorii Zonei Metropolitane Brașov.

Primăria Municipiului Brașov, împreună cu consorțiul de proiect TourINN-act, co-finanțat de programul COSME au derulat proiectul prin care IMM-urilor din turism din cele 5 țări participante la proiect le-a fost oferită o finanțare de până la 10.000 de euro, pentru digitalizarea afacerii. Dintre cele 12 firme câștigătoare din România, 6 sunt din Municipiul Brașov.

Am înființat Centrul Cultural Apollonia într-una din clădirile reprezentative ale Brașovului din perioada începutului de secol XX, care a fost supusă unui proces complex de restaurare. Cel mai amplu hub de cultură din Brașov a fost creat pentru a dezvolta orașul din punct de vedere educațional și cultural și pentru a gestiona infrastructura culturală din patrimoniul local (Banca de Cultură, Cinematografele Popular, Astra și Modern, 6 turnuri ale vechii cetăți, catacombele Brașovului). 

Am recuperat Cetățuia Brașovului și am deschis pentru public zonele puse în siguranță. Urmează studiile preliminare de fundamentare pentru proiectul de consolidare, restaurare și refuncționalizare.

În programul Vara Culturală, desfășurat în fiecare an, Filarmonica și Opera Brașov au organizat spectacole în aer liber pentru brașoveni și turiști deopotrivă, în Piața Sfântul Ioan. De asemenea, Piața a devenit un spațiu de evenimente în aer liber, găzduind numeroase  concerte, spectacle de Teatru, expoziții și  târguri. Festivalurile de muzică organizate în aer liber la Brașov, în fiecare weekend, pe durata ultimelor veri, au adus în oraș sentimentul de vară colorată.

Concert Basov 

Am celebrat Sărbătorile Junilor în fiecare an la nivelul pe care îl merită. Am promovat evenimentul, Municipiul Brașov a devenit membru cotizant în Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și am început demersurile pentru înscrierea acestei tradiții in patrimoniul imaterial UNESCO.

Am organizat evenimentul Culturama, în parteneriat cu Centrul Cultural Apollonia, Filarmonica Brașov, în cadrul căruia am adus pentru prima dată cultura în cartiere (Astra, Tractorul și Răcădău). Aici am organizat o paletă largă de activități pentru toate vârstele: teatru pentru copii, dansuri populare, folk, cinema, prezentare de carte, ateliere de creație, teatru, jazz&blues și muzică simfonică.

Coliban Foruml oraselor verzi FOV

Am organizat deja, în trei ediții, Forumul Orașelor Verzi, cel mai mare eveniment din România dedicat sustenabilității de mediu. FOV a adus la Brașov peste 1000 de experți, diplomați, primari, administratori publici, personal din administrația locală din peste 15 țări, având parteneri precum Comisia Europeană, Rețelele europene Energy Cities și Green Cities Accord sau Asociația Muncipiilor din România. În cele peste 100 de activități comunitare organizate anual în timpul FOV, participă peste 20.000 de brașoveni și turiști. Recordul de participare a fost înregistrat la ediția 2023, când partenerii de la Radio Zu au organizat concertul Forza Zu, un show incendiar, care a adus pe scena din Brașov cei mai în vogă artiști ai momentului și a distribuit mesajul Orașelor Verzi către milioane de români.

Concert Brasov

Am arătat deschidere spre organizatori de renume care au adus evenimente de anvergura în Brașov, precum Massif, organizat de UNTOLD în Poiana Brașov, Street Food Festival, Consolidat8, Boovie, Brasov Running Festival sau Street Delivery. Continuăm dezvoltarea culturală și facem orașul mai atractiv, organizând din ce în ce mai multe evenimente. În anul 2024, am atins un nou record al sumei alocate pentru finanțarea proiectelor culturale derulate de operatori privați, prin ghidul de finanțare: 6 Mil lei. Continuăm eforturile din anii anteriori ((5 Mil. lei în 2022, 5.5 Mil. lei în 2023) și transformăm Brașovul într-un veritabil pol al culturii. 

10.

Brașovul sportiv

Investim în infrastructura sportivă: construim o sală polivalentă, stadion, terenuri și săli de sport, în toate cartierele Brașovului. Oferim corect și transparent finanțare nerambursabilă pentru proiectele sportive de performanță și de masă. Suntem parteneri în organizarea de concursuri naționale și internaționale. Onorăm performanțele remarcabile ale sportivilor brașoveni.
Construim cea mai mare Sală Polivalentă din România Brasov

Am deschis curțile școlilor pentru practicarea activităților sportive în afara orelor de școală. Fără lacăte pe curtea școlii!

Investim în infrastructura sportivă

Am finalizat construirea noii săli de sport din cadrul bazei sportive Metrom și ne apropiem de sfârșitul lucrărilor la Complexul Sportiv Carpați (stadion cu nocturnă, pistă de atletism, tribună și sală de sport).

Sala Polivalentă va fi finalizată în toamna anului 2025. Cu o capacitate de 11.233 de locuri (cea mai mare din țară), aceasta va putea găzdui competiții sportive internaționale și alte tipuri de evenimente.

Sala Polivalenta Brasov

Am finalizat amenajarea a 31 de terenuri de sport în 25 de locații din cartiere și curțile unităților de învățământ și am demarat procedurile de achiziție pentru amenajarea altor 25 de terenuri în anul 2024 (piste de alergare, terenuri de baschet, fotbal sau multisport).

 Teren sport brasov

Am finalizat studiul de fezabilitate și am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru a construi Stadionului Tineretului, prin Compania Naţională de Investiţii.

Construim un Skatepark, Bmx Park, Roller Park în zona pasajului Am finalizat proiectarea tehnică, iar lucrările vor demara la finalul lunii mai 2024.

Transformăm fostul punct termic de cartier din Răcădău, str. Jepilor într-un centru sportiv, proiectul fiind în faza de achiziție a proiectării tehnice.

Am dotat cu echipamente sălile de sport ale unităților de învățământ: mingi de fotbal, de handbal, de baschet și de volei, rachete de badminton și de tenis, mingi de tenis și fluturasi de badminton. La acestea se adaugă saltele pentru gimnastică și echipamente de fitness: mingi medicinale, conuri de antrenament, corzi pentru sărit, gantere, seturi de benzi elastice, maiouri de departajare galbene și negre.

Am elaborat Ghidul de finanțare pentru proiecte sportive pentru a asigura un sistem facil și transparent de accesare a finanțărilor nerambursabile pe care Primăria Brașov le acordă pentru dezvoltarea sportului de performanță și a celui de masă.

Am reformat din temelii activitatea clubului Corona Brașov, prin schimbarea conducerii și a managementului sportiv. S-au înființat patru noi secții: baschet, volei feminin, volei masculin, gimnastică, față de secțiile deja existente: handbal, hochei pe gheață, schi alpin, patinaj viteză, scrimă, polo pe apă, natație, patinaj artistic, ceea ce a crescut la 14 numărul de discipline în care se antrenează sportivi. 

De la an la an, sportivii și echipele clubului au înregistrat o evoluție notabilă, care aduce mândrie Brașovului:

 • Rezultate remarcabile în sezonul 2023-2024, clubul ajungând cu 5 echipe în Liga 1: hochei, handbal feminin, baschet masculin, volei feminin și masculin. Este singurul club sportiv din țară cu o asemenea performanță!

Între anii 2021-2024 și alte discipline sportive au cunoscut o evoluție spectaculoasă:

 • Patinaj viteză: anul 2021 – 61 de medalii la nivel național, anul 2022 – 89 medalii la nivel național și o medalie la nivel internațional, iar anul 2023 – 106 medalii la nivel național, 2 medalii la nivel internațional și 8 recorduri naționale;
 • Patinaj artistic: anul 2021 – 9 medalii la nivel național, anul 2022 – 20 de medalii la nivel național și internațional, iar anul 2023 – 43 de medalii la nivel național și internațional;
 • Schi alpin: anul 2021 – 16 medalii la nivel național și 10 medalii la concursuri internaționale, anul 2022 – 23 medalii la campionatele naționale și 15 medalii la concursuri internaționale iar anul 2023 – 34 medalii la campionatele naționale și 20 medalii la concursuri internaționale;
 • Scrimă: anul 2021 – 7 medalii la nivel național și o medalie la nivel internațional, anul 2022 – 30 de medalii la campionatele naționale și o medalie la nivel internațional iar anul 2023 – 33 medalii, 4 de aur, 8 de argint si 21 de bronz;
 • Natație: anul 2021 – 20 de medalii la nivel național, anul 2022 – 18 medalii de aur, 25 de argint, 14 de bronz și 12 recorduri naționale iar anul 2023 – 33 medalii de aur, 20 de argint, 10 de bronz și 20 de recorduri naționale;
 • Nou înființata secție de gimnastică a reușit să aducă în anul 2023 1 medalie de aur, 1 de argint și 3 de bronz;
 • În anul 2024 echipa de volei masculin a devenit, în premieră, campioană naţională. Pentru prima dată în istoria voleiului românesc, o nou promovată în Divizia A1 câştigă titlul naţional!

Am găzduit  mai multe campionate naționale la Brașov, la diferite discipline sportive, dar și numeroase evenimente dedicate sportului de masă.

Sarbatoarea sportului Brasovean

La Sărbătoarea sportului brașovean, au fost premiați anual peste 300 de sportivi și antrenori din cluburile locale, care au realizat performanțe deosebite la nivel național și internațional.